Tekniikkaleirit

Wadokai Finlandin dan-kollegio järjestää tekniikkaleirejä neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa) vaihtelevasti eri paikkakunnilla, kuten esim. Lohjalla, Joensuussa, Mikkelissä, Kuopiossa ja Turussa. Ohjaajina tekniikkaleireillä toimivat dan-kollegion jäsenet.

Tekniikkaleirien harjoitukset toteutetaan vyötasoryhmissä (kel-ora, vihr-sin ja rus-mus), jonka ansiosta leirit sopivat hyvin kaikille vyötasoille. Ylempien vöiden tasoryhmässä käsitellään ja harjoitellaan perustekniikkaa ja vyökoetekniikkaa seuravalmentajan näkökulmasta tarkasteltuna ja opettamiseen liittyviä seikkoja huomioiden. Alempien vöiden ryhmissä harjoitellaan perustekniikkaa ja vyökoetekniikoita, tavoitteina oman tekniikan kehittyminen ja vyökokeeseen valmistautuminen.

Löydät dan-kollegion tekniikkaleirit punaisella merkittynä Tapahtumat-sivulta.

Järjestämme kysynnän mukaan myös erikoisleirejä, päiväleirejä, yksityisiä harjoitussessioita jne. Tietoja näistäkin tapahtumista löydät Tapahtumat-sivulta.

Koulutukset

Dan-kollegio järjestää kysynnän mukaan myös koulutuksia, esim. graduointikoulutus.

Graduointikoulutus on tarkoitettu kaikille seurojen graduointitoiminnassa mukana oleville ja niille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan uusina graduoijina. Koulutus antaa valmiudet toimia kyu-vyöarvojen graduoijana. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta.

Graduointikoulutuksen sisältö:

  • Vyökoevaatimukset
  • Suoritusminimiajat ja arviointikriteerit eri vyöarvoille
  • Arviointiperusteiden osatekijät
  • Tyylisuunnan periaatteet
  • Tyypillisiä virheitä vyökokeessa
  • Graduoijan / opettajan rooli (valmistautuminen vyökokeeseen, käytännön valmistelut, kokeen läpivienti, arviointi, kokeen jälkitoimet)


Oletko halukas tilaamaan leirin/koulutuksen seurallesi tai yhdessä muiden seurojen kanssa?