Tiedotamme myös sähköpostitse. Liityt helpoiten postituslistallemme syöttämällä sähköpostiosoitteesi tällä sivulla olevaan kenttään.

Seurat voivat myös laittaa omia tiedotteitaan postituslistan kautta. Ota yhteyttä, jos sinulla on tiedote, jonka haluat lähettää.

Postituslistan rekisteriseloste

Tämä on Wadokai Finlandin postituslistan osoitetietoja koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 25.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Wadokai Finland
info@nullwadokai.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niko Utriainen
etunimi.sukunimi@nullwadokai.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköpostitiedotuslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Wadokai Finlandin sähköpostitiedotuslistalle sisältyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Wadokai Finlandin tiedotuksen hoitaminen. Käsittely perustuu henkilötietolain (22.4.1999/523) 8 §:n 1 momentin 1 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Wadokai Finlandin sähköpostitiedotuslista sisältää ainoastaan listaa tilaavien henkilöiden sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Wadokai Finlandin sähköpostitiedotuslistaan sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittely tapahtuu Wadokai Finlandin itse hallinnoimassa phpList-järjestelmässä. Tiedot tallennetaan phpList-järjestelmän tietokantaan tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. phpList-järjestelmä on asennettu palvelimille, jotka sijaitsevat Suomessa.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Wadokai Finlandin sähköpostitiedotuslistalla oleva tieto käsitellään sähköisesti. Tietoja ei ole paperitulosteilla.

Tietojen käsittely tapahtuu Wadokai Finlandin itse hallinnoimassa phpList-järjestelmässä, jonka tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään ainoastaan listan hoidosta vastaaville Wadokai Finlandin dan-kollegion jäsenille, joilla on käyttäjätunnus ja salasana palveluun.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Wadokai Finlandin sähköpostitiedotuslistaan sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.