Dan-vyökokeet

Wadokai Finlandin dan-kollegio järjestää JKF Wadokai 1. – 3. dan vyökokeita kahdesti vuodessa. Dan-kokeet ovat toukokuun ja marraskuun tekniikkaleirien yhteydessä. Dan-kollegio lähettää tiedot suoritetuista vyöarvoista JKF Wadokain pääkonttoriin, jossa ne rekisteröidään. Pääkonttori lähettää aikanaan dan-sertifikaatit kollegion jaettavaksi seuraavilla leireillä.

JKF Wadokai on määritellyt seuraavat rekisteröintimaksut eri dan-arvoille:

1. dan – 8 000 ¥ (~ 60 €) + kertaluontoinen JKF Wadokai -jäsenmaksu 3 000 ¥ (~ 23 €)
2. dan – 9 000 ¥ (~ 68 €)
3. dan – 10 000 ¥ (~ 75 €)

Rekisteröintimaksu maksetaan dan-kollegiolle euroissa vyökoemaksun yhteydessä kulloinkin voimassa olevan valuutanvaihtokurssin mukaisesti ja palautetaan, mikäli vyökoe ei mene läpi.

Vyökoevaatimukset 1. – 5. dan

 Vyökoeilmoittautumislomake (web-lomake)

Kyu- ja Mon -vyökokeet

Wadokai Finlandin seurat suunnittelevat ja organisoivat kyu- ja mon -vyökokeensa itse sekä huolehtivat vyöarvojen myöntämisestä jäsenilleen.

Wadokai Finland antaa suosituksensa seuroissa käytettävistä kyu- ja mon -vyövaatimuksista. Nämä vyövaatimukset on laadittu tukemaan Suomessa Wadoryu-karatea harjoittavia seuroja ja ryhmiä. Näiden vyövaatimusten on tarkoitus auttaa harrastajaa etenemään vaiheittain Wadoryu-karaten harjoittelussa siten, että oikeanlainen tekninen kehitys olisi mahdollista. Kuvatut vaatimustasot auttavat harjoittajaa saavuttamaan ajan myötä JKF Wadokain vaatimusten mukaisen teknisen osaamisen, jota vaaditaan dan-vyöarvojen suorittamiseksi.

Kyu- ja mon -vyövaatimukset